Czas obowiązywania umów leasingowych

21 stycznia 2022

Minimalny i maksymalny okres leasingu jest różny przede wszystkim ze względu na rodzaj zawartej umowy leasingowej oraz kategorii środka trwałego, który został na jej podstawie sfinansowany.


Z początkiem roku, przypominamy jaki jest minimalny i maksymalny okres leasingu operacyjnego oraz finansowego w przypadku najczęściej leasingowanych przedmiotów. Podpowiadamy również, czym kierować się przy podejmowaniu decyzji dotyczącej długości umowy, a także odpowiadamy na pytanie, czy można skrócić lub wydłużyć leasing.


Jak długo trwa leasing? Na ile lat można podpisać umowę?

Minimalny okres leasingu operacyjnego jest uzależniony od stawki amortyzacji środka trwałego, co wynika z zapisów ustawy o podatku dochodowym. Umowa powinna zostać zawarta na czas odpowiadający minimum 40% okresu normatywnej amortyzacji.

Najpopularniejszym przedmiotem finansowania są auta osobowe. Minimalny okres leasingu operacyjnego takiego przedmiotu wynosi 2 lata, identycznie jak w przypadku samochodów dostawczych, ciężarowych, motocykli, autobusów, a także niektórych urządzeń i maszyn. Przyczepy, naczepy, ciągniki siodłowe oraz większość maszyn i urządzeń została objęta stawką amortyzacji 14%, dlatego minimalny okres leasingu operacyjnego w tym przypadku wynosi 3 lata. Leasing sprzętu medycznego powinien trwać co najmniej 2 lata, a umowę finansowania sprzętu IT należy zawrzeć na minimum 16 miesięcy. Najdłuższy minimalny okres obowiązywania leasingu operacyjnego dotyczy nieruchomości – jest to 5 lat lub 10 lat (w przypadku umów zawartych przed 1 stycznia 2013 roku).


Kategoria środków trwałychStawka amortyzacjiMinimalny okres leasingu operacyjnego
Samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, motocykle, autobusy, niektóre maszyny i urządzenia20%2 lata
Naczepy, przyczepy, ciągniki siodłowe, pojazdy specjalne, większość urządzeń i maszyn14%3 lata
Niektóre środki transportu, urządzenia i maszyny, np. wykorzystywane w branży kamieniarskiej, wydobywczej, górniczej czy energetycznej18%3 lata
Sprzęt komputerowy IT30%16 miesięcy
Sprzęt medyczny20%2 lata
Minimalny okres leasingu finansowego nie został wskazany w ustawie o podatku dochodowym. Zwykle jednak firmy leasingowe zawierają leasing na minimum 6 miesięcy. Tak krótki okres finansowania może być atrakcyjną opcją zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy chcą jak najszybciej stać się formalnymi właścicielami pojazdu czy innego środka trwałego.

Maksymalny okres leasingu


Zazwyczaj firmy leasingowe umożliwiają zawarcie umowy na czas zbliżony do okresu amortyzacji danego środka trwałego. Maksymalny okres leasingu nowego samochodu większość leasingodawców określa na 60 miesięcy (5 lat). Można jednak znaleźć na rynku firmy, które oferują leasing auta maksymalnie na 6 lub 7 lat. Nieco inne zasady dotyczą tego, na ile lat można wziąć leasing samochodu używanego. W tym przypadku zazwyczaj obowiązuje zasada, że w momencie zakończenia umowy wiek pojazdu nie powinien przekraczać 10 lat.

Maksymalny okres trwania umowy, zarówno w przypadku leasingu operacyjnego, jak i finansowego, może być dokładnie ustalony przez obie strony umowy - nie jest on określony odgórnie.

Leasing – na ile lat zawrzeć umowę i od czego uzależnić decyzję?


Ostateczna długość trwania leasingu jest ustalana przed zawarciem umowy przez dwie strony – leasingobiorcę i firmę leasingową. Jeżeli przedsiębiorcy zależy na płaceniu jak najniższej miesięcznej raty, powinien zdecydować się na maksymalny okres leasingu akceptowany przez finansującego. Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie, ponieważ niska rata wiąże się z niedużym ryzykiem problemów ze spłatą leasingu – np. na skutek pogorszenia kondycji finansowej własnej firmy. Jeśli jednak leasingobiorca osiąga wysokie przychody i przewiduje w najbliższym czasie stabilną sytuację, może rozważyć krótki okres leasingu. Gdy leasingobiorca wybierze minimalny okres leasingu, zwykle będzie to skutkować ustaleniem wysokiej kwoty wykupu środka trwałego po zakończeniu umowy. Przykładowo leasing operacyjny samochodu trwający 2 lata najczęściej wiąże się z koniecznością wpłacenia wykupu na poziomie 16-19%. Zaś w przypadku dłuższych umów, co najmniej 3-letnich, wykup może być symboliczny i wynieść około 1%. Krótki okres leasingu mogą rozważyć również ci leasingobiorcy, którzy chcą możliwie jak najszybciej stać się właścicielami przedmiotu leasingu, a przeznaczenie jednorazowo sporej kwoty gotówki na wykup, nie będzie stanowiło dla nich problemu. Minimalna możliwa długość leasingu w połączeniu z wysokim wykupem skutkuje także zmniejszeniem miesięcznej raty. Maksymalna kwota wykupu nie może przy tym być wyższa niż wartość rynkowa środka trwałego w dniu wykupu.


Koszty leasingu


Wydłużenie okresu finansowania pozwala firmom leasingowym naliczać niższą marżę. W efekcie rzeczywiste oprocentowanie leasingu będzie mniejsze, a zaproponowana oferta finansowania korzystniejsza. Z drugiej natomiast strony, w związku z wydłużonym okresem leasingu, suma płatności odsetkowych okaże się wyższa w porównaniu do umowy zawartej na krótki czas. W okresie trwania leasingu przedsiębiorca musi spełniać szereg obowiązków związanych z używaniem środka trwałego. Powinien przeprowadzać przeglądy w autoryzowanych serwisach, a także wykupić polisę w pełnym zakresie – zarówno OC, jak i Autocasco. Utrudnione jest samodzielne wybranie towarzystwa ubezpieczeniowego – zwykle wymaga to wpłacenia opłaty manipulacyjnej. Leasingobiorca nie może także przeprowadzać bez zgody firmy leasingowej tuningu pojazdu, wyjeżdżać autem za granicę ani udostępniać go osobie trzeciej. Jeśli zdecyduje się na minimalny okres leasingu, będzie mógł szybko wykupić pojazd i używać go w dowolny sposób.


Możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu leasingu


Leasingobiorca może zechcieć przedłużyć lub skrócić leasing. Wydłużenie finansowania zwykle nie jest niczym trudnym – wystarczy złożyć wniosek do firmy leasingowej, a następnie zawrzeć aneks do umowy. Konieczne może być również zapłacenie opłaty manipulacyjnej. Dłuższy okres leasingu pozwoli obniżyć miesięczną ratę, co ułatwi przedsiębiorcy zachowanie płynności finansowej i regulowanie zobowiązań w terminie. Możliwe jest również skrócenie okresu leasingu, lecz wiąże się to z bardziej skomplikowanymi, czasochłonnymi i kosztownymi procedurami. Powodem takiego zamiaru może być np. chęć szybszej wymiany leasingowanego środka trwałego na nowy. Aby skrócić umowę, konieczne staje się zapłacenie opłaty manipulacyjnej oraz pozostałych do końca rat leasingowych pomniejszonych o WIBOR. Wcześniejsze zakończenie leasingu może być połączone z wykupem lub zwrotem przedmiotu finansującemu.

Skrócenie umowy leasingowej nie jest korzystne finansowo, dlatego lepiej zdecydować się na inne dostępne rozwiązania - cesję leasingu lub dzierżawę przedmiotu innej firmie. W obu przypadkach wymagane będzie uzyskanie zgody leasingodawcy. Skorzystanie z tego typu opcji pozwoli jednak uniknąć wysokich kar umownych i opłat manipulacyjnych.


Minimalny i maksymalny okres leasingu – podsumowanie


Minimalny okres leasingu operacyjnego jest zatem uzależniony od rodzaju środka trwałego i wynosi 40% okresu normatywnej amortyzacji. Leasing finansowy może być natomiast zawarty na dowolny czas ustalony przez obie strony, zwykle minimum 6 miesięcy. Maksymalną długość trwania leasingu finansowego oraz operacyjnego firmy leasingowe ustalają indywidualnie – zazwyczaj jest zbliżona do okresu amortyzacji środka trwałego.


Źródło: https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/...