Leaseurope publikuje wyniki za II kwartał 2020 roku

21 października 2020

Indeks Leaseurope to unikatowe badanie, które co kwartał śledzi kluczowe wskaźniki wydajności w próbie 23 europejskich leasingodawców. Bieżący II kwartał 2020 roku to trzydziesta ósma edycja badania.


O jego wyjątkowości świadczą zatrważające wyniki, na które bezpośredni wpływ miała pandemia Covid-19.


Większość wskaźników KPI uległa znacznemu pogorszeniu, z wyjątkiem mediany kosztów do dochodów. W porównaniu z drugim kwartałem 2019 r. całkowity wolumen nowych transakcji zmniejszył się o prawie -30%, osiągając 20,6 mld euro. Portfel zaległych kontraktów wzrósł o 1,1% w II kwartale 2020 r., podczas, gdy aktywa ważone ryzykiem, pozostały względnie stabilne, z marginalnym wzrostem o 0,3%.


Łączny zysk przed opodatkowaniem zmniejszył się o połowę (-50,3%) w drugim kwartale 2020 r. w porównaniu do tego samego kwartału poprzedniego roku. Wynikało to w dużej mierze z eskalacji rezerw na obsługę umów leasingowych, a nie z drastycznego spadku dochodów. W efekcie średnia ważona rentowność w II kwartale 2020 roku spadła o prawie jedną trzecią w porównaniu do poziomu z II kwartału 2019 roku z 40,6% do zaledwie 13,1%. Mediana rentowności dla „typowej” firmy poddanej badaniu, również wykazywała podobny trend, pomimo wyższego poziomu, który wyniósł 20,3% w drugim kwartale 2020 r.

Zarówno przychody, jak i koszty operacyjne wykazały spadki odpowiednio o -9,3% i -11,2% w II kwartale 2020 roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Warto zauważyć, że była to pierwsza w historii indeksu tak gwałtowna zmiana w obszarze kosztów operacyjnych. W konsekwencji mediana wskaźnika kosztów do dochodów poprawiła się o 1,3 punktu procentowego, osiągając 45,3%, podczas, gdy średni ważony wskaźnik kosztów do dochodów pozostał na stosunkowo niezmienionym poziomie około 50% w drugiej połowie 2020 roku.

Rezerwy na obsługę umów leasingowych wzrosły w II kwartale 2020 roku o 134,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W rezultacie średni ważony koszt ryzyka znacznie się pogorszył, wzrastając z 0,42% w II kwartale 2019 r. do 0,97% w II kwartale 2020 r. i chociaż koszt ryzyka był bardziej pozytywny po wyłączeniu wyników brzegowych, mediana wskaźnika osiągnęła w drugim kwartale 2020 r. i tak rekordowy od 10 lat poziom 0,7%. Poziom ten jest już zbliżony, ale na szczęście nadal nie tak wysoki, jak odnotowany w 2010 roku.


W II kwartale 2020 r. zarówno RoA, jak i RoE były najniższe od 2010 r. Średnia ważona RoA wyniosła 0,7%, z medianą 0,8% dla „typowej” firmy leasingowej.


Jochen Jehmlich, dyrektor generalny Societe Generale Equipment Finance, tak skomentował wyniki badania: „Wskaźniki KPI śledzone przez indeks Leaseurope pokazują, że europejska branża leasingowa nie była wolna od ogólnego spowolnienia, którego doświadczyła w związku z pandemią Covid-19 w drugim kwartale. Obecnie portfele nadal się rozwijają pomimo dużego spadku liczby nowych transakcji, a leasingodawcy szybko zareagowali na kryzys, obniżając koszty i zajmując bardzo konserwatywne stanowisko w sprawie rezerw na straty finansowe, co odzwierciedla wysoce niepewne otoczenie gospodarcze. Na pozostałą część roku Komisja Europejska prognozuje powolne odbicie w inwestycjach biznesowych ze względu na utrzymującą się niepewność dotyczącą popytu i przyszłości stosunków handlowych między Wielką Brytanią a UE. Chociaż taka sytuacja z pewnością stwarza dodatkowe wyzwania, europejscy leasingodawcy będą nadal wykorzystywać swoje mocne strony, aby zapewnić tak potrzebne finansowanie aktywów, ułatwiające ożywienie działalności, zwłaszcza MŚP ”.


Źródło: https://www.leaseurope.org/lea...