Podaruj swojej firmie płynność!

21 kwietnia 2018

Najczęstszą przyczyną upadłości polskich firm jest utrata płynności finansowej, a najtańszym i najbardziej dostępnym sposobem na sfinansowanie pomysłów na biznes jest leasing.

W książce pod tytułem ”Biznes po prostu”, Leszek Czarnecki, wymienia trzy elementy niezbędne do osiągnięcia sukcesu w biznesie:


 • dobry pomysł,
 • odpowiedni ludzie,
 • finansowanie.


Polskim przedsiębiorcom nie brakuje dobrych pomysłów - coraz częściej są one też inicjowane przez profesjonalnie przygotowane programy edukacyjne, czy też systemy wspierające rozwój polskiego biznesu. Na rynku nie brakuje również wykwalifikowanych i kompetentnych menedżerów w różnych branżach. Jednak najczęstszą przyczyną, która ma kolosalny wpływ na blokowanie rozwoju gospodarczego, jest brak środków finansowych. Chcąc uniknąć takiej sytuacji, zawczasu należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie finansowe.

Najtańszym i najbardziej dostępnym sposobem na sfinansowanie pomysłów na biznes, a także na zatrzymanie w firmie gotówki tworzącej bufor bezpieczeństwa finansowego, jest leasing.

Konfrontując tę formę redukcji ryzyka finansowego z innymi dostępnymi na rynku metodami pozyskiwania środków niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, można pokusić się o przeprowadzenie krótkiej analizy, w której jako przykładowy przedmiot leasingu posłuży samochód osobowy, czyli narzędzie najbardziej powszechne w działalności biznesowej.

Z porównania przedstawionego w powyższej tabeli jasno wynika, że najkorzystniejszą metodą pozyskiwania pojazdów oraz maszyn i urządzeń jest leasing operacyjny. Około 90% umów zawieranych jest w tym wariancie leasingu. Do jego zalet zaliczyć można:


 • łatwość i szybkość pozyskania np. w porównaniu z kredytem bankowym,
 • mniejsze obciążenie zdolności kredytowej (brak rejestracji leasingu w BIK),
 • elastyczność umowy leasingu, raty sezonowe o wartościach dostosowanych do oczekiwań klienta (wynikających ze specyfiki branży, którą reprezentuje), możliwość cesji leasingu na inną firmę itp.


Warto przy tym pamiętać że z punktu widzenia przepisów podatkowych leasing operacyjny jest traktowany przez organy podatkowe jako usługa (konieczność naliczenia 23% VAT) natomiast leasing finansowy jako dostawa towaru (stawka VAT jest taka sama jak w przypadku leasingowanego mienia). Oznacza to, że czasami korzystniejszym lub nawet jedynym słusznym wyborem będzie leasing finansowy. Tę formę finansowania warto wybrać szczególnie w następujących sytuacjach:


 • przedmiot leasingu jest opodatkowany niższą stawką VAT (na przykład sprzęt medyczny - stawka 8%),
 • dokumentem sprzedaży jest faktura VAT marża (lub VAT zw.) - w leasingu operacyjnym konieczność doliczenia 23% podatku VAT, a w leasingu finansowym jedynie VAT od części odsetkowej (marży leasingu),
 • nie jest wskazane większe obciążanie zdolności kredytowej - leasing finansowy nie jest wykazywany w BIK (w przeciwieństwie do kredytu samochodowego),
 • jeśli okres leasingu ma być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji (taki minimalny okres jest konieczny w przypadku leasingu operacyjnego),
 • kiedy klient chce odzyskać cały VAT na początku transakcji.


Koszt pieniądza w leasingu to zaledwie 2-3% w skali roku, a zatrzymaną gotówkę można zainwestować w działania przynoszące wyższą stopę zwrotu lub w rozwój. Ryzyko będzie jeszcze mniejsze, gdy wybór najefektywniejszej firmy leasingowej lub banku oddamy w ręce sprawdzonego brokera usług leasingowych. Minimalizując w ten sposób ryzyko transakcji, przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści podatkowych wynikających z wyboru leasingu jako formy finansowania, można uniknąć wielu niemiłych niespodzianek, a z drugiej strony zaoszczędzić sporo pieniędzy i czasu.

Oddając w ręce brokera wybór firmy leasingowej, zapewniamy sobie czas potrzebny do obsługi naszych kontrahentów, oszczędności, a także możliwość konsultowania wielu scenariuszy, które mogą zaistnieć w danej sytuacji.