Polskie marki ufają firmom leasingowym

21 października 2019

Z treści najnowszego raportu Santander Leasing wynika, że "istnieje zależność pomiędzy wykorzystaniem środków zewnętrznych w rozwijaniu swojej działalności gospodarczej, a planowanym rozwojem wobec dalszych inwestycji do końca 2019 roku".

Autorzy raportu podają, że różnica ta wynosi aż 15 punktów procentowych, co oznacza, iż wśród badanych firm 49% zdecydowanie opowiada się za wykorzystaniem środków zewnętrznych, a 34% nadal będzie korzystało wyłącznie z środków własnych.

Co więcej - różnica jest zauważalna także w obszarach, w których planowany jest rozwój - między innymi 47% firm korzystających z zewnętrznego finansowania planuje wzrost zatrudnienia nowych pracowników.

Federacja Leaseurope, reprezentująca europejski sektor leasingowy, opublikowała informacje dotyczące tegorocznej klasyfikacji krajów w zakresie wykorzystania usług leasingowych. Polska znalazła się w niej na piątym miejscu, czyli wyżej niż rok wcześniej. Ponadto w jednym ze szczegółowych podtypów badanego obszaru – ilości zrealizowanych inwestycji krajowych – jest czwarta, czyli także tutaj nastąpił progres w stosunku do roku ubiegłego. Pokazuje to rosnące zaufanie i wykorzystanie leasingu w rozwoju polskich marek, które mogą dzięki temu rozwijać się coraz dynamiczniej.

Sytuacja ta pokrywa się z coraz wyraźniej zauważalnym, dynamicznym rozwojem nowych narzędzi umożliwiających w sposób możliwie jak najmniej skomplikowany i szybki uzyskanie dostępu do informacji na temat wysokości rat leasingowych, składania wniosków oraz wydawania decyzji.

Do pełni szczęścia brakuje już tylko zmiany obowiązujących przepisów w taki sposób, aby umowy leasingowe mogły być podpisywane on-line. Gdy to nastąpi, liczba chętnych do korzystania z finansowania zakupu sprzętu w formie leasingu z pewnością znacznie wzrośnie.


Źródło: https://www.linkedin.com/posts/santander-leasing-polska