Ubezpieczenie GAP – korzyść, czy tylko opcja?

21 stycznia 2019

Już ponad 30% polskich przedsiębiorców korzysta z leasingu. Ta forma finansowania niesie za sobą wiele korzyści. Jest wygodna i daje dużą swobodę działania. Ma też jednak swoje wady.

Musimy na przykład pamiętać, że w razie powstania szkody całkowitej lub kradzieży wyleasingowanego auta, umowa leasingu wygasa.


Niestety, na ogół nie jest to dobra wiadomość dla korzystającego z leasingu, ponieważ w takim przypadku, stosownie do art. 7095 Kodeksu Cywilnego, leasingodawca może od niego żądać natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie leasingodawca uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody.


Zatem jeżeli wypłata odszkodowania z ubezpieczenia autocasco nie pokryje należności związanych z wcześniejszym zakończeniem leasingu finansującemu (a jest to scenariusz wielce prawdopodobny), resztę przyjdzie dopłacić korzystającemu z własnej kieszeni. 

Przed zawarciem umowy leasingu warto więc zapytać o możliwość ubezpieczenia się od tego rodzaju straty finansowej i ją rozważyć – ubezpieczenie GAP.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie GAP?


W czasie użytkowania samochodu mogą przydarzyć się różne przykre sytuacje, niezależne od leasingobiorcy np. kolizja, kradzież, pożar lub inne zdarzenia wpływające na całkowitą utratę wartości pojazdu.


Przedstawione przypadki mogą negatywnie odbić się na prowadzonym biznesie - przestoje w dostawach, odwołane spotkania, brak gotówki na spłatę pozostałych rat, czy na kolejny wkład własny. Jedyną skuteczną ochroną przed tego typu konsekwencjami jest właśnie ubezpieczenie GAP.

GAP Defend działa zawsze z polisą AC, a cena za ubezpieczenie GAP, to tylko mały procent tego ile kosztuje polisa Auto Casco! 

Nieważne czy samochód porusza się tylko w Polsce czy także za granicą, GAP Defend działa na terenie całej Europy Kontynentalnej. GAP Defend to także utrzymanie wartości pojazdu w przypadku likwidacji szkody całkowitej z ubezpieczenia OC sprawcy.


Zakres ubezpieczenia GAP obejmuje samochody osobowe i dostawcze, pojazdy ciężarowe do 44 t., autobusy, przyczepy, traktory rolnicze, motocykle oraz wiele więcej.


Opis przykładowej likwidacji szkody z GAP Defend:

  • wartość pojazdu z dnia jego zakupu = 120 000 zł

  • ubezpieczenie GAP wykupiono na wartość = 120 000 zł

  • kolizja miała miejsce w 28 miesiącu użytkowania pojazdu

  • wypłata z AC = 80 000 zł

  • odszkodowanie w ramach GAP Defend = 40 000 zł


Wypłata odszkodowania stanowi różnicę pomiędzy wartością pojazdu z dnia jego zakupu a jego wartością z dnia szkody całkowitej (120 tys. zł – 80 tys. zł = 40 tys. zł).

Leasingujesz samochód? W trosce o swoje bezpieczeństwo finansowe zakup ubezpieczenie GAP!


POWRÓT