Ubezpieczenie GAP Direct, dobre, lepsze, niezawodne...

21 sierpnia 2020

Jakiś czas temu pisaliśmy w naszym poradniku o zaletach ubezpieczenia GAP. Opisywaliśmy wówczas GAP fakturowy, zalecany przede wszystkim w przypadku leasingowania nowych i stosunkowo drogich pojazdów.

https://assetlife.pl/poradnik/Ubezpieczenie-GAP%E2%80%93korzysc-czy-tylko-opcja-64389

Są jednak jeszcze inne oblicza ubezpieczenia GAP, które równie skutecznie chronią nas przed utratą wartości samochodu. Jednym z nich jest GAP Direct, produkt charakteryzujący się prostotą w zakresie zawierania umowy ubezpieczenia, elastycznością dotyczącą wieku ubezpieczanego auta oraz wyjątkową skutecznością zabezpieczenia ubezpieczonego mienia.

Ubezpieczenie GAP Direct swoim zakresem obejmuje utratę wartości ubezpieczonego samochodu, powstałą w wyniku szkody całkowitej lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu do wysokości ustalonego limitu odszkodowania. Do ubezpieczenia mogą dołączyć nawet 10-cio letnie auta. Polisa AC nie jest wymagana, aby wykupić polisę GAP Direct.

Czy GAP Direct zastępuje ubezpieczenie Autocasco? Nie. Absolutnie nie. Zabezpiecza natomiast ubezpieczone mienie na wypadek powstania szkody całkowitej lub kradzieży. Czyli w sytuacjach, których w przypadku samochodów używanych obawiamy się najbardziej. Najczęściej bowiem, ubezpieczając świeżo kupiony samochód używany, stajemy przed wyborem - opłacić tylko składkę za obowiązkowe ubezpieczenie OC, czy jednak zdecydować się dodatkowo na AC. Aby rozwiązać ten dylemat, określimy koszt ubezpieczenia Autocasco oraz GAP Direct, biorąc za przykład samochód z roku 2015, z przebiegiem 100 tys. km, o wartości 52.500 zł.


Zacznijmy od tego co zrobilibyśmy wręcz odruchowo, czyli od ubezpieczenia Autocasco. Dla wybranego przez nas pojazdu, zakupionego w dniu przygotowania niniejszej kalkulacji, składka jednorazowa opłacona na rok, wyniosłaby od 688 zł do nawet 1.948 zł. Wszystko zależy od zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Kto czyta Ogólne Warunki Ubezpieczenia? Automatycznie kierujemy się ceną, a zatem wybieramy składkę najniższą. W tym przypadku musielibyśmy liczyć się nie tylko z franszyzą integralną, ale także z 19-toma ograniczeniami ogólnymi i 7-mioma szczegółowymi.


Sprawdźmy jak wyglądałoby to w przypadku ubezpieczenia GAP Direct. Przypomnijmy, że ten rodzaj ubezpieczenia działa w dwóch kluczowych przypadkach:


  • kradzież samochodu,
  • powstanie szkody całkowitej.


Znaleźliśmy auto w cenie 52.500 zł. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w przypadku zaistnienia jednej z wyżej wymienionych sytuacji, z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia GAP Direct, wypłacone zostanie max. 50% wartości ubezpieczonego mienia, według ceny zakupu z dnia wykupienia polisy, a nie na podstawie wyceny z dnia powstania szkody. Co ważne, klient sam może określić limit odszkodowania. Są dostępne 4 warianty:


  • 10.000 zł,
  • 20.000 zł,
  • 30.000 zł,
  • 40.000 zł.


Ponieważ połowa ceny zakupu wybranego auta to 26.250 zł, maksymalnie uzasadnionym limitem odszkodowania będzie 30.000 zł. W tym przypadku składka jednorazowa opłacona na rok, wyniosłaby 698 zł. I tyle. Gdyby doszło do utraty wartości mienia, odszkodowanie zostanie niezwłocznie wypłacone.


Ale to nie wszystko. Ubezpieczenie GAP Direct, dla samochodu, który postanowiliśmy ubezpieczyć, można od razu opłacić... np. na trzy lata. Wówczas składka jednorazowa wyniesie 1.598 zł. Co więcej, składkę tę można opłacić również w ciągu 12 miesięcy, w wygodnych comiesięcznych ratach, wynoszących niecałe 160 zł. Nieważne ile auto będzie warte za 2 lub 3 lata, gdyby wówczas zostało skradzione lub uległo całkowitemu zniszczeniu. Odszkodowanie zostanie wypłacone według limitu ustalonego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia GAP Direct.


Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, wystarczy do nas zadzwonić, napisać albo po prostu wypełnić formularz kontaktowy (https://assetlife.pl/kontakt). Można w nim zamieścić link do strony z ofertą wybranego samochodu i prośbą o wycenę ubezpieczenia GAP Direct według wybranego limitu odszkodowania.