Wycofywać, nie musi znaczyć tracić

21 kwietnia 2019

Pojazdy – w rozumieniu ekonomicznym – należą do majątku ruchomego spółki, dlatego zarówno ich zakup, jak i ich sprzedaż powinny być udokumentowane szczegółowo i przejrzyście.

Nabycie aut standardowo poprzedzane jest analizą ofert – nie tylko dotyczących cen pojazdów dostępnych na rynku, ale także sposobu ich finansowania, ubezpieczenia i serwisowania. W tym momencie nikt nie myśli o tym jak trzeba będzie postąpić w chwili, gdy zechcemy wymienić samochód na inny, często nowszy model. Niestety, gdy już dojdzie do takiej sytuacji, w natłoku codziennych spraw, zbycie pojazdów zostaje sprowadzone do rangi problemu, który najczęściej rozwiązujemy na jeden z 3 sposobów:

  • oddajemy stary samochód w rozliczeniu przy zakupie nowego,
  • sprzedajemy go lokalnym hurtownikom szybko = tanio,
  • odsprzedajemy pracownikom, znajomym, rodzinie itp.

Każde z tych trzech rozwiązań to sposób na szybkie i skuteczne oddanie za bezcen wycofywanych aut. Z ekonomicznego punktu widzenia traktowanie starej floty jako problem, a nie jako możliwość odzyskania maksymalnie wysokiej stopy zwrotu kapitału, może narazić firmę na straty. Dzięki rozwiązaniom oferowanym przez partnera AssetLife, firmę Car-Port, realny kapitał, który został zamrożony w samochodach firmowych, w całości może wrócić i zasilić budżet po stronie przychodów, równoważąc w znacznej mierze wydatki i koszty. Przewagą Car-Port nad tradycyjnymi kanałami zbytu używanych pojazdów, jest to, że dzięki swojemu unikalnemu systemowi, skupia za każdym razem, w jednym miejscu i czasie, prawie 40 tysięcy kupujących. Taka konfrontacja ze zorganizowaną siłą nabywczą daje 100% pewności, że finalnie uzyskana cena, będzie najwyższą z możliwych. Ze zbioru kupców przebijających się między sobą ofertami, zostaje wyłoniony ten, który zechce zapłacić najwięcej. Dodatkowo, po zakończonej aukcji, sprzedający pozostaje w pełnym komforcie, mając do dyspozycji 2 dni robocze na podjęcie ostatecznej decyzji, czy sprzeda samochód, czy jednak nie?

Niewątpliwie wiele korzyści wynika z sytuacji, w której auta sprzedawane są za pośrednictwem niezależnej firmy, specjalizującej się w sprzedaży aukcyjnej samochodów i działającej na rynku od wielu lat, o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Wówczas dla każdego sprzedanego pojazdu firma uzyskuje raport, będący polisą, zabezpieczeniem, dowodem poświadczającym, że sprzedaż jej majątku, po zakończonym okresie eksploatacji, jest prowadzona w sposób transparentny i uzyskiwany jest największy możliwy przychód z tego tytułu.

Takie rozwiązanie jest korzystne nie tylko ze względu na możliwość osiągnięcia najwyższych wartości odprzedażowych, ale też z uwagi na potwierdzenie transakcji wyczerpującą i w pełni obiektywną dokumentacją, która jest tworzona oddzielnie dla każdego sprzedanego pojazdu. Dla pełnego zabezpieczenia decyzji sprzedażowych, dokumentacja taka zawsze zawiera dwa elementy:

  • po pierwsze – część techniczną i fotograficzną danego pojazdu wykonaną przez niezależnych rzeczoznawców,
  • po drugie – raport ze sprzedaży pojazdu wykonany przez niezależną firmę o zasięgu krajowym i zagranicznym z danymi zawierającymi liczbę osób zainteresowanych zakupem oraz potwierdzającymi wybór najwyższej kwoty odkupu.
Dzięki AssetLife, to co było dotychczas dostępne wyłącznie dla dużych firm, dysponujących rozbudowaną flotą pojazdów, stało się osiągalne również dla mikro i małych przedsiębiorstw. 

Za pośrednictwem AssetLife możliwe jest zamieszczenie na aukcji Car-Port nie tylko samochodów, ale też wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń oraz innego wyposażenia, które z różnych przyczyn powinno być wymienione. To także możliwość zdobycia środków potrzebnych na dokonanie opłaty wstępnej wymaganej przy uruchomieniu leasingu. Zamiast angażować pieniądze potrzebne na zakup towarów, można wystawić na aukcji sprzęt, który nie jest już wykorzystywany w 100% i na chwilę obecną generuje więcej kosztów niż przychodów.

POWRÓT