topleft topright bottomright bottomleft

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez AssetLife Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

I. Definicje.


 • Administrator – oznacza AssetLife Sp. z o.o z siedzibą Plac Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów prowadzącą działalność gospodarczą jako Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 563869, NIP 8133705488, REGON 36181234 i świadczącą usługi drogą elektroniczną, a także przechowującą oraz uzyskującą dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie https://assetlife.pl
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z dostępu do Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”.

II. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych.


1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich preferencjach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cookies,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cookies.

2. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Administratora zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

3. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Administrator.

4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym/finansującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

5. RODO to zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z treści unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. W AssetLife doceniamy to, że europejski ustawodawca zdecydował się wydać RODO. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dodatkową korzyścią dla klientów jest to, że wszystkie usługi będą teraz świadczone w jeszcze bardziej transparentny sposób. Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe.Dzięki RODO możesz:


wiedzieć, jakie dane przetwarzamy – i co z nimi robimy

poprawić swoje dane – gdybyś znalazł błędy

przenieść swoje dane tam, gdzie będziesz chciał

zostać zapomnianym


Stosując RODO:


Przetwarzamy dane osobowe zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu.

Przetwarzamy nie więcej danych osobowych niż jest to koniecznie potrzebne.

Dbamy, by dane osobowe były aktualne, rzetelne i prawdziwe.

Chronimy dane osobowe oraz zapewniamy ich poufność.6. Zgodnie z RODO zbieramy dane osobowe na potrzeby realizacji usługi.

Przetwarzamy następujące dane:

 • imię i nazwisko, płeć,
 • numer PESEL, data urodzenia,
 • adres zamieszkania, mail, telefon, adres IP, lokalizacja,
 • dane z dokumentów (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), NIP, REGON,
 • numer rachunku lub karty płatniczej, data ważności karty,
 • przychód i dochód, źródło przychodu i dochodu, historia dotycząca zobowiązań finansowych oraz dane majątkowe.

7. Kiedy możemy przetwarzać dane osobowe?

 • gdy została wyrażona na to zgoda,
 • gdy rozpatrujemy wniosek klienta lub realizujemy zapisy umowy,
 • gdy mamy ku temu podstawę prawną, wynikającą np. z prawa bankowego czy z przepisów o zapobieganiu praniu pieniędzy,
 • gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes,
 • gdy oceniamy zdolność kredytową wnioskodawcy, badamy satysfakcję klientów, prowadzimy marketing bezpośredni naszego przedsiębiorstwa i podmiotów z grupy kapitałowej, dostarczamy produkty i usługi dostosowane do konkretnych potrzeb.

8. Kontakt

Kto i w czym może Państwu pomóc?

 • Konsultanci AssetLife, jeśli chcecie Państwo złożyć dyspozycję, która dotyczy Państwa danych osobowych.
 • Inspektor Danych Osobowych AssetLife: napisz, jeśli Państwa sprawa dotyczy sposobu, w jaki przetwarzamy dane w AssetLife (rodo@assetlife.pl).
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych (wcześniej GIODO): jeśli chcecie Państwo wnieść skargę na to, jak przetwarzamy dane osobowe (www.giodo.gov.pl).

III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies.


1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

 • Cookies sesyjne – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które w swojej naturze wymagają dostępu plików Cookies.IV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies.


1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracja serwisu:

 • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacja i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
 • zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacja interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 • zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,
 • rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej itp.

b. Uwierzytelnianie użytkownika w Serwisie i zapewnianie sesji użytkownika w Serwisie:

 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 • optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

 • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb),
 • poprawna obsługa programu partnerskiego, umożliwiająca w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętywanie lokalizacji Użytkownika:

 • poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiza i badanie oraz audyt oglądalności:

 • tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.


2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. Prezentowanie treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznych serwisów internetowych:

 • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

b. Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • Yandex Metrica [administrator cookies: Yandex AC z siedzibą w Szwajcarii]

c. Wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 • LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

d. Prezentowanie opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

f. Wykorzystanie funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

V. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.


1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


Wizja prywatności


W AssetLife wiemy, że prywatność jest istotną wartością. Rozumiemy ją jako prawo do poszanowania naszych danych osobowych i kontroli nad informacjami na nasz temat. To również prawo do tego, aby firmy kontaktowały się z nami w takim czasie i w taki sposób, w jaki sobie życzymy. Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, a więc i Polski, podlegają szczególnej ochronie. W AssetLife respektujemy wszystkie uprawnienia naszych klientów. Ustawodawca europejski postanowił uregulować kwestie ochrony danych osobowych i prywatności, wydając RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), które dało obywatelom Unii szereg praw i wprowadziło tak pożądaną transparentność. Przepisy RODO obowiązują od maja 2018 i są nowym elementem rzeczywistości, a ich wykładnia dopiero się tworzy. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowych przepisów i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie co do prawidłowości naszych działań. Powołaliśmy w naszym przedsiębiorstwie Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor czuwa nad tym, byśmy przestrzegali wszystkich reguł związanych z ochroną danych osobowych. Chętnie odpowie, z zachowaniem poufności, na wszystkie pytania naszych klientów. Priorytetem dla nas zawsze było i zawsze będzie bezpieczeństwo danych naszych klientów. Jeśli je w ogóle komuś przekazujemy, jest to wąska grupa podmiotów i tylko w sytuacjach, w których pozwalają na to surowe przepisy prawa. Dane te są bezpieczne w sensie fizycznym – stosujemy wszystkie najnowsze zabezpieczenia technologiczne, programy antywirusowe. Nad bezpieczeństwem danych na bieżąco pracuje sztab ludzi. Po drugie, ściśle stosujemy się do obowiązujących przepisów. Jesteśmy transparentni – jasno pokazujemy, jakie dane przetwarzamy, w oparciu o jakie przepisy, i jakie konkretnie prawa przysługują naszym klientom w tym zakresie. Udostępniamy te informacje na naszej stronie www w polityce prywatności, która reguluje także RODO oraz ciasteczka (https://assetlife.pl/privacypolicy). Respektujemy Wasze oczekiwania i decyzje dotyczące przetwarzanych przez nas danych. Staramy się wyjaśniać wszystkie kwestie związane z danymi osobowymi prosto i przejrzyście. Wreszcie, rozumiemy, że Wy – nasi klienci – macie różną wrażliwość i różne rozumienie swojej prywatności. Oferujemy rozwiązania dla wszystkich. Nasz szacunek do prywatności wyraża się również w tym, że klienci mają prawo zrezygnować z tego, byśmy dzwonili, pisali, kontaktowali się bezpośrednio. Chcemy móc do Was dzwonić i pisać, oferować produkty i usługi, które – w co wierzymy – zainteresują Was i będą dopasowane do Waszych potrzeb – ale jeśli dokonacie innego wyboru, oczywiście będziemy to respektować. Klienci, którzy wyrazili sprzeciwy będą również mogli korzystać z naszych usług w sposób dostosowany do swoich preferencji. Jako nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo mocno wierzymy w to, że z danymi klientów pracujemy w słusznym celu i z korzyścią dla Was. W prywatnych relacjach wiemy o sobie wiele – od imienia i daty urodzin aż po ulubione książki. Dzięki temu potrafimy spełniać indywidualne oczekiwania drugiej osoby – np. Kasia dostaje w prezencie skandynawski kryminał dokładnie w dniu, w którym obchodzi swoje urodziny. W AssetLife – gdzie najczęściej kontaktujemy się z Wami za pośrednictwem Internetu – nie znamy się osobiście, jednak mamy ambicję, aby spełniać Wasze oczekiwania jak gdybyśmy się znali. To właśnie dlatego przetwarzamy i profilujemy Wasze dane osobowe – by dostarczać Wam nowoczesne rozwiązania, ułatwiające codzienne życie i oszczędzające czas po to, byście mogli w spokoju zajmować się tym, co dla Was ważne. Właśnie dzięki profilowaniu mogą na Was czekać gotowe, uszyte na miarę nasze oferty. To właśnie profilowanie pozwala nam proponować Wam takie produkty czy usługi, jakich naprawdę potrzebujecie. Kolejne innowacje będą wciąż powstawać, z myślą właśnie o Waszej wygodzie i bezpieczeństwie, dzięki kapitałowi intelektualnemu i pracy naszych pracowników. Mamy nadzieję, że dalej będziemy mogli pracować na Wasze zaufanie, oferując oczekiwane przez Was rozwiązania z szacunkiem dla Waszej prywatności i wyborów.

Zarząd AssetLife