topleft topright bottomright bottomleft

PROGRESS Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Rozwój i zwiększenie konkurencyjności firmy PROGRESS Sp. z o.o. w Rzeszowie przez wprowadzenie na rynek usługi informatycznej Club4U w modelu B2B” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 1.4 „Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK.


Cele projektu: Rozwój i zwiększenie konkurencyjności firmy PROGRESS Sp. z o.o. w Rzeszowie przez wprowadzenie na rynek usługi informatycznej Club4U w modelu B2B. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w modelu B2B oraz zakup sprzętu komputerowego do obsługi tego systemu.


Planowane efekty: Zakup i wdrożenie systemu informatycznego Club4U, za pomocą którego świadczone będą innowacyjne usługi TIK w modelu B2B wspomagające nabycie samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t. oraz zakup sprzętu komputerowego do obsługi systemu Club4U.


Wartość projektu: 589 170,00 PLN


Wkład Funduszy Europejskich: 351 750,00 PLN

`